Berakhlaq Mulia
Ayah bunda, mempunyai anak yang berakakhlak mulia merupakan dambaan setiap orangtua.
 
Akhlak berarti prilaku, sikap, perbuatan, adab dan sopan santun. Akhlak mulia berati seluruh prilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadist  yaitu adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW kepada kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup. Akhlak beliau adalah Al-Quran.
 
Untuk melahirkan generasi anak-anak yang berakhlak mulia, TK Assalaam menerapkan pembelajaran karakter kepada anak, yaitu melalui 9 Pilar Karakter + K4. Pilar karakter ini diberikan secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan yang melibatkan aspek knowing the good, loving the good. Penyampaian pilar karakter ini disampaikan +/- 20 menit setiap hari. Kesembilan karakter tersebut  diantaranya:

1. Cinta Tuhan dan segenap ciptaanNya
2. Mandiri, Disiplin, Tanggungjawab
3. Kejujuran, Amanah, Berkata Bijak
4. Hormat dan Santun
5. Dermawan, Suka Menolong, Bekerja Sama
6. Percaya Diri, Kreatif, Pantang Menyerah
7. Kepemimpinan, dan Keadilan
8. Baik dan Rendah Hati
9. Toleransi, Kedamaian, dan Kesatuan

K4 Kebersihan, Kerapian, Kesehatan, Keamanan

Di support dengan :

• Rekomendasi pilar karakter
• Questioner pilar karakter sebagai evaluasi

 

 
Instagram Facebook Twitter Youtube
Copyright © 2017. TK ASSALAAM All rights reserved.